FVE Výstražné samolepky

7 položiek celkom

Cena

02
102
Nálepka "Výstraha priestor pre batérie"
€0,30 bez DPH
€0,40
Symbol “Výstraha priestorov pre batérie” je grafický znak, ktorý slúži na označenie miesta alebo priestoru,kde sa nachádzajú batérie alebo akumulátory. Tento symbol má za cieľ upozorniť ľudí na prítomnosť batériía vyzvať ich k opatrnosti a
Kód: FVEZVS1404
Nálepka "Pozor napätie z iného zdroja"
€0,30 bez DPH
€0,30
Značka “Pozor! Napätie z iného zdroja” slúži na označenie situácie,kedy je elektrické zariadenie alebo systém napájaný z alternatívneho alebo odlišného zdroja elektrickejenergie ako obvykle.
Kód: FVE0199HA01
Nálepka "Pozor napájanie z dvoch strán"
€0,40 bez DPH
€0,50
Značka “Pozor napájanie z dvoch strán” slúži na označenie situácie, kedy je elektrické zariadenie aleboelektrický systém napájaný z dvoch rôznych zdrojov alebo smerov, čo môže predstavovaťzvýšené riziko alebo zvláštne ohrozenie
Kód: FVE0199A01
Nálepka "Združená tabuľka na FVE"
€1,20 bez DPH
€1,40
Značka zložená z tabuliek: Hlavný vypínač FVE/Pozor elektrické zariadenie/FVE časť DC pozortrvale pod napätím/Pred manipuláciou so striedačom odpoj prívod s DC aj AC strany/Nehas vodou ani penovými prístrojmi.Označenie, upozorňujúce n
Kód: FVE0833
Nálepka "PV symbol na fotovoltaiku + doplnenie firmy"
€0,70 bez DPH
€0,80
Symbol “PV” sa bežne používa ako skratka pre fotovoltickú (PV) technológiu, ktorá sa týkasolárnych panelov a premeny slnečnej energie na elektrickú energiu. Tento symbol môže byťna fotovoltaických zariadeniach alebo na informačných značkách
Kód: FVE0533
Nálepka "PV symbol na fotovoltaiku"
€0,60 bez DPH
€0,70
Symbol „PV“ sa bežne používa ako skratka pre fotovoltickú (PV) technológiu, ktorá sa týka solárnych panelov a premeny slnečnej energie na elektrickú energiu.Tento symbol môže byť na fotovoltaických zariadeniach alebo na informačných značkách spoj
Kód: FVE0233
Nálepka "Pozor fotovoltaické zariadenie"
€0,40 bez DPH
€0,50
Značka s nápisom “POZOR NA FOTOVOLTAICKÉ ZARIADENIE” je informačná značka, ktorá slúži na upozornenie na prítomnosť fotovoltaického zariadenia v danej oblasti.Fotovoltaické zariadenia sú zariadenia slúžiace na premenu slnečnej energie na elektri
Kód: FVE0133